Author Article

Die sewe feeste

Johan Malan
Skrywer van Die sewe feeste, Johan Malan, sê 'n studie van die sewe feeste bring insig, groei en berei gelowiges voor.
 
’n Studie van die sewe groot feeste in Levítikus 23 bied aan gelowiges besondere insig in God se verlossingsplan vir ’n verlore mensdom. 
 
Benewens die primêre waarde daarvan as geleenthede vir geestelike groei en toewyding aan die Here, het die sewe feeste besondere profetiese betekenis gehad om die volk op die koms van die Messias voor te berei.
 
Die spesifieke orde waarin die Here die feeste ingestel het, dui op ’n vaste profetiese program waarin hulle ná die koms van die Messias vervul sou word. 
 
Dit is waarom Paulus gesê het dat die feeste “’n skaduwee is van toekomstige dinge, maar die liggaam [die finale vervulling daarvan] behoort aan Christus” (Kol. 2:17). 
 
Die Nuwe-Testamentiese bedeling het aangebreek toe Jesus Christus as die vlekkelose Lam van God vir die sonde van die wêreld geoffer is en daardeur die Pasga vervul het. 
 
Gedurende die Paasnaweek het Jesus deur sy begrafnis en opstanding vir ons ook die vervulling van die Fees van Ongesuurde Brood en die Fees van die Eerstelinge geword. 
 
Op die dag van die Pinksterfees is die Heilige Gees uitgestort om die Here Jesus se reddende genade aan ons te bedien.
 
Al vier hierdie feeste is vervul op die spesifieke dae in die Joodse kalender waarop hulle ingestel is. 
Ons is tans in die lang onderbreking tussen die vierde en vyfde fees, en dit is die tyd in die jaar wanneer die oes in Israel ingesamel word. 
 
Weldra sal dit oestyd in die koninkryk van die hemel wees, dan sal die laaste drie feeste ewe letterlik vervul word – die Fees van Basuine, die Groot Versoendag en die Loofhuttefees.
 
Gelowiges wat ’n goeie kennis van Ou-Testamentiese profesieë en feeste het, geniet die voordeel van ’n duidelike begrip van die Nuwe-Testamentiese vervulling daarvan, en sal gevolglik ook beter voorbereid wees op die vervulling daarvan. 
 

NEWS & EVENTS

AUTHOR FOCUS

CHRISTINE FERREIRA

Since 2005, Christine has been the editor of Lééf met hart & siel, a magazine for women, mainly from a religious point of view. She has been the speaker at numerous occasions and she is part of the group that accompanies readers  to Israel. Before her positi ... MORE

COMMENT